Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 6. 2022

Datum objave: 25. 5. 2022
Rok za prijavo: 14. 6. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 504/28  v izmeri 55 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 504/28).

Cena navedene nepremičnine 9.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke