Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 7. 2022

Datum objave: 22. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 7. 2022

Prodaja nepremičnin: Stavbna zemljišča v k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Parkirna mesta so namenjena stanovalcem, lastnikom nepremičnin na Levarjevi ulici, kateri imajo prednost pri nakupu enega do največ dveh zemljišč. Kupci bodo morali upoštevati urbanistične pogoje, ki so opredeljeni v OPN MOL – ID in sicer da je na območju med obema krakoma Levarjeve ulice dopustna samo gradnja garaž na osnovi enotne projektne rešitve, ter ureditev odprtih zelenih površin in parkiranja (v prilogi objave). V primeru prijave več interesentov za nakup istega zemljišča, bodo izvedena pogajanja.

 1. Stavbno zemljišče parc. št. 832/204 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/204), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 2. Stavbno zemljišče parc. št. 832/205 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/205), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 3. Stavbno zemljišče parc. št. 832/206 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/206), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 4. Stavbno zemljišče parc. št. 832/207 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/207), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 5. Stavbno zemljišče parc. št. 832/208 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/208), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 6. Stavbno zemljišče parc. št. 832/209 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/209), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 7. Stavbno zemljišče parc. št. 832/210 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/210), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 8. Stavbno zemljišče parc. št. 832/211 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/211), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 9. Stavbno zemljišče parc. št. 832/212 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/212), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 10. Stavbno zemljišče parc. št. 832/213 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/213), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 11. Stavbno zemljišče parc. št. 832/214 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/214), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 12. Stavbno zemljišče parc. št. 832/215 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/215), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 13. Stavbno zemljišče parc. št. 832/216 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/216), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 14. Stavbno zemljišče parc. št. 832/217 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/217), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 15. Stavbno zemljišče parc. št. 832/218 v izmeri 34 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/218), cena navedene nepremičnine 5.100,00 EUR brez 2% DPN.
 16. Stavbno zemljišče parc. št. 832/219 v izmeri 28 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/219), cena navedene nepremičnine 4.200,00 EUR brez 2% DPN.
 17. Stavbno zemljišče parc. št. 832/220 v izmeri 31 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/220), cena navedene nepremičnine 4.650,00 EUR brez 2% DPN.
 18. Stavbno zemljišče parc. št. 832/221 v izmeri 34 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/221), cena navedene nepremičnine 5.100,00 EUR brez 2% DPN.
 19. Stavbno zemljišče parc. št. 832/222 v izmeri 34 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/222), cena navedene nepremičnine 5.100,00 EUR brez 2% DPN.
 20. Stavbno zemljišče parc. št. 832/223 v izmeri 35 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/223), cena navedene nepremičnine 5.250,00 EUR brez 2% DPN.
 21. Stavbno zemljišče parc. št. 832/224 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/224), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 22. Stavbno zemljišče parc. št. 832/225 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/225), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 23. Stavbno zemljišče parc. št. 832/226 v izmeri 48 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/226), cena navedene nepremičnine 7.200,00 EUR brez 2% DPN.
 24. Stavbno zemljišče parc. št. 832/227 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/227), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 25. Stavbno zemljišče parc. št. 832/228 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/228), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 26. Stavbno zemljišče parc. št. 832/229 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/229), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 27. Stavbno zemljišče parc. št. 832/230 v izmeri 35 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/230), cena navedene nepremičnine 5.250,00 EUR brez 2% DPN.
 28. Stavbno zemljišče parc. št. 832/231 v izmeri 47 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/231), cena navedene nepremičnine 7.050,00 EUR brez 2% DPN.
 29. Stavbno zemljišče parc. št. 832/232 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/232), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 30. Stavbno zemljišče parc. št. 832/233 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/233), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 31. Stavbno zemljišče parc. št. 832/234 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/234), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 32. Stavbno zemljišče parc. št. 832/235 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/235), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 33. Stavbno zemljišče parc. št. 832/236 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/236), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 34. Stavbno zemljišče parc. št. 832/237 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/237), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 35. Stavbno zemljišče parc. št. 832/238 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/238), cena navedene nepremičnine 6.300,00 EUR brez 2% DPN.
 36. Stavbno zemljišče parc. št. 832/239 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/239), cena navedene nepremičnine 6.300,00 EUR brez 2% DPN.
 37. Stavbno zemljišče parc. št. 832/240 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/240), cena navedene nepremičnine 6.300,00 EUR brez 2% DPN.
 38. Stavbno zemljišče parc. št. 832/241 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/241), cena navedene nepremičnine 6.300,00 EUR brez 2% DPN.
 39. Stavbno zemljišče parc. št. 832/242 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/242), cena navedene nepremičnine 6.300,00 EUR brez 2% DPN.
 40. Stavbno zemljišče parc. št. 832/243 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/243), cena navedene nepremičnine 6.300,00 EUR brez 2% DPN.
 41. Stavbno zemljišče parc. št. 832/244 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/244), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 42. Stavbno zemljišče parc. št. 832/245 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/245), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 43. Stavbno zemljišče parc. št. 832/246 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/246), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 44. Stavbno zemljišče parc. št. 832/247 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/247), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 45. Stavbno zemljišče parc. št. 832/248 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/248), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 46. Stavbno zemljišče parc. št. 832/249 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/249), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 47. Stavbno zemljišče parc. št. 832/250 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/250), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 48. Stavbno zemljišče parc. št. 832/251 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/251), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 49. Stavbno zemljišče parc. št. 832/252 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/252), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 50. Stavbno zemljišče parc. št. 832/253 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/253), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 51. Stavbno zemljišče parc. št. 832/254 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/254), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 52. Stavbno zemljišče parc. št. 832/255 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/255), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 53. Stavbno zemljišče parc. št. 832/256 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/256), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 54. Stavbno zemljišče parc. št. 832/257 v izmeri 67 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/257), cena navedene nepremičnine 10.050,00 EUR brez 2% DPN.
 55. Stavbno zemljišče parc. št. 832/258 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/258), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 56. Stavbno zemljišče parc. št. 832/259 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/259), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 57. Stavbno zemljišče parc. št. 832/260 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/260), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 58. Stavbno zemljišče parc. št. 832/261 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/261), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 59. Stavbno zemljišče parc. št. 832/263 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/263), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 60. Stavbno zemljišče parc. št. 832/264 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/264), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 61. Stavbno zemljišče parc. št. 832/265 v izmeri 52 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/265), cena navedene nepremičnine 7.800,00 EUR brez 2% DPN.
 62. Stavbno zemljišče parc. št. 832/266 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/266), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 63. Stavbno zemljišče parc. št. 832/275 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/275), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 64. Stavbno zemljišče parc. št. 832/276 v izmeri 52 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/276), cena navedene nepremičnine 7.800,00 EUR brez 2% DPN.
 65. Stavbno zemljišče parc. št. 832/277 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/277), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 66. Stavbno zemljišče parc. št. 832/278 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/278), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 67. Stavbno zemljišče parc. št. 832/279 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/279), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 68. Stavbno zemljišče parc. št. 832/280 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/280), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 69. Stavbno zemljišče parc. št. 832/281 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/281), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 70. Stavbno zemljišče parc. št. 832/282 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/282), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 71. Stavbno zemljišče parc. št. 832/283 v izmeri 65 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/283), cena navedene nepremičnine 9.750,00 EUR brez 2% DPN.
 72. Stavbno zemljišče parc. št. 832/284 v izmeri 57 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/284), cena navedene nepremičnine 8.550,00 EUR brez 2% DPN.
 73. Stavbno zemljišče parc. št. 832/285 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/285), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 74. Stavbno zemljišče parc. št. 832/286 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/286), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 75. Stavbno zemljišče parc. št. 832/287 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/287), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 76. Stavbno zemljišče parc. št. 832/288 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/288), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 77. Stavbno zemljišče parc. št. 832/289 v izmeri 36 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/289), cena navedene nepremičnine 5.400,00 EUR brez 2% DPN.
 78. Stavbno zemljišče parc. št. 832/290 v izmeri 49 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/290), cena navedene nepremičnine 7.350,00 EUR brez 2% DPN.
 79. Stavbno zemljišče parc. št. 832/291 v izmeri 35 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/291), cena navedene nepremičnine 5.250,00 EUR brez 2% DPN.
 80. Stavbno zemljišče parc. št. 832/292 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/292), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 81. Stavbno zemljišče parc. št. 832/293 v izmeri 49 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/293), cena navedene nepremičnine 7.350,00 EUR brez 2% DPN.
 82. Stavbno zemljišče parc. št. 832/294 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/294), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 83. Stavbno zemljišče parc. št. 832/295 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/295), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 84. Stavbno zemljišče parc. št. 832/296 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/296), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 85. Stavbno zemljišče parc. št. 832/297 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/297), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 86. Stavbno zemljišče parc. št. 832/298 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/298), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 87. Stavbno zemljišče parc. št. 832/299 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/299), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 88. Stavbno zemljišče parc. št. 832/300 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/300), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 89. Stavbno zemljišče parc. št. 832/301 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/301), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 90. Stavbno zemljišče parc. št. 832/302 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/302), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 91. Stavbno zemljišče parc. št. 832/303 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/303), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 92. Stavbno zemljišče parc. št. 832/304 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/304), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 93. Stavbno zemljišče parc. št. 832/305 v izmeri 55 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/305), cena navedene nepremičnine 8.250,00 EUR brez 2% DPN.
 94. Stavbno zemljišče parc. št. 832/306 v izmeri 46 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/306), cena navedene nepremičnine 6.900,00 EUR brez 2% DPN.
 95. Stavbno zemljišče parc. št. 832/307 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/307), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 96. Stavbno zemljišče parc. št. 832/308 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/308), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 97. Stavbno zemljišče parc. št. 832/309 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/309), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 98. Stavbno zemljišče parc. št. 832/310 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/310), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 99. Stavbno zemljišče parc. št. 832/311 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/311), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 100. Stavbno zemljišče parc. št. 832/312 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/312), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 101. Stavbno zemljišče parc. št. 832/313 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/313), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 102. Stavbno zemljišče parc. št. 832/314 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/314), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 103. Stavbno zemljišče parc. št. 832/315 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/315), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 104. Stavbno zemljišče parc. št. 832/316 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/316), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 105. Stavbno zemljišče parc. št. 832/317 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/317), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 106. Stavbno zemljišče parc. št. 832/318 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/318), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 107. Stavbno zemljišče parc. št. 832/319 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/319), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 108. Stavbno zemljišče parc. št. 832/320 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/320), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 109. Stavbno zemljišče parc. št. 832/321 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/321), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 110. Stavbno zemljišče parc. št. 832/322 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/322), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 111. Stavbno zemljišče parc. št. 832/323 v izmeri 39 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/323), cena navedene nepremičnine 5.850,00 EUR brez 2% DPN.
 112. Stavbno zemljišče parc. št. 832/324 v izmeri 39 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/324), cena navedene nepremičnine 5.850,00 EUR brez 2% DPN.
 113. Stavbno zemljišče parc. št. 832/325 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/325), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 114. Stavbno zemljišče parc. št. 832/326 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/326), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 115. Stavbno zemljišče parc. št. 832/327 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/327), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 116. Stavbno zemljišče parc. št. 832/328 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/328), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 117. Stavbno zemljišče parc. št. 832/329 v izmeri 53 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/329), cena navedene nepremičnine 7.950,00 EUR brez 2% DPN.
 118. Stavbno zemljišče parc. št. 832/330 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/330), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 119. Stavbno zemljišče parc. št. 832/331 v izmeri 36 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/331), cena navedene nepremičnine 5.400,00 EUR brez 2% DPN.
 120. Stavbno zemljišče parc. št. 832/332 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/332), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 121. Stavbno zemljišče parc. št. 832/333 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/333), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 122. Stavbno zemljišče parc. št. 832/334 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/334), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 123. Stavbno zemljišče parc. št. 832/335 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/335), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 124. Stavbno zemljišče parc. št. 832/336 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/336), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 125. Stavbno zemljišče parc. št. 832/337 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/337), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 126. Stavbno zemljišče parc. št. 832/338 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/338), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 127. Stavbno zemljišče parc. št. 832/339 v izmeri 36 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/339), cena navedene nepremičnine 5.400,00 EUR brez 2% DPN.
 128. Stavbno zemljišče parc. št. 832/340 v izmeri 36 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/340), cena navedene nepremičnine 5.400,00 EUR brez 2% DPN.
 129. Stavbno zemljišče parc. št. 832/341 v izmeri 22 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/341), cena navedene nepremičnine 3.300,00 EUR brez 2% DPN.
 130. Stavbno zemljišče parc. št. 832/342 v izmeri 21 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/342), cena navedene nepremičnine 3.150,00 EUR brez 2% DPN.
 131. Stavbno zemljišče parc. št. 832/343 v izmeri 35 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/343), cena navedene nepremičnine 5.250,00 EUR brez 2% DPN.
 132. Stavbno zemljišče parc. št. 832/344 v izmeri 35 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/344), cena navedene nepremičnine 5.250,00 EUR brez 2% DPN.
 133. Stavbno zemljišče parc. št. 832/345 v izmeri 33 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/345), cena navedene nepremičnine 4.950,00 EUR brez 2% DPN.
 134. Stavbno zemljišče parc. št. 832/346 v izmeri 8 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/346), cena navedene nepremičnine 1.200,00 EUR brez 2% DPN.
 135. Stavbno zemljišče parc. št. 832/347 v izmeri 23 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/347), cena navedene nepremičnine 3.450,00 EUR brez 2% DPN.
 136. Stavbno zemljišče parc. št. 832/348 v izmeri 31 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/348), cena navedene nepremičnine 4.650,00 EUR brez 2% DPN.
 137. Stavbno zemljišče parc. št. 832/349 v izmeri 30 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/349), cena navedene nepremičnine 4.500,00 EUR brez 2% DPN.
 138. Stavbno zemljišče parc. št. 832/350 v izmeri 28 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/350), cena navedene nepremičnine 4.200,00 EUR brez 2% DPN.
 139. Stavbno zemljišče parc. št. 832/351 v izmeri 23 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/351), cena navedene nepremičnine 3.450,00 EUR brez 2% DPN.
 140. Stavbno zemljišče parc. št. 832/352 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/352), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 141. Stavbno zemljišče parc. št. 832/353 v izmeri 38 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/353), cena navedene nepremičnine 5.700,00 EUR brez 2% DPN.
 142. Stavbno zemljišče parc. št. 832/354 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/354), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 143. Stavbno zemljišče parc. št. 832/355 v izmeri 37 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/355), cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.
 144. Stavbno zemljišče parc. št. 832/356 v izmeri 39 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 832/356), cena navedene nepremičnine 5.850,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke