Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 7. 2022

Datum objave: 29. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 19. 7. 2022

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1572/5 v izmeri 44 m2 (ID znak: parcela 1755 1572/5) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 674/8 v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1755 674/8), obe k. o. 1755 Glince.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.024,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke