Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 7. 2022

Datum objave: 8. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 28. 7. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 350/541 v izmeri 11 m2, k.o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 350/541).

Cena navedene nepremičnine 1.650,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke