Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 8. 2022

Datum objave: 13. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 2. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/27 v izmeri 34 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/27).

Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke