Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 8. 2022

Datum objave: 13. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 2. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1499/9 v izmeri 59 m2, k. o. 1755 Glince (ID znak: parcela 1755 Glince).

Cena navedene nepremičnine znaša 10.384,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke