Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 8. 2022

Datum objave: 14. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 3. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1907/7 v izmeri 99 m2, k.o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1907/7).

Cena navedene nepremičnine 13.860,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke