Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 8. 2022

Datum objave: 14. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 3. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 439/33 v izmeri 146 m2 (ID znak: parcela 1695 439/33), k. o. 1695 Karlovško predmestje.

Cena navedene nepremičnine znaša 17.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke