Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 9. 2022

Datum objave: 16. 8. 2022
Rok za sprejem ponudb: 5. 9. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/7 v izmeri 31 m2, in parc.št. 1651/9 v izmeri 29 m2, obe k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/7 in 1651/9).

Cena navedene nepremičnine 7.200,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke