Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 9. 2022

Datum objave: 18. 8. 2022
Rok za sprejem ponudb: 7. 9. 2022

Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 2280/41 v izmeri 30 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2280/41) in zemljišče s parc. št. 2280/71 v izmeri 81 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2280/71).

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 19.536,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke