Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 9. 2022

Datum objave: 31. 8. 2022
Rok za prijavo: 20. 9. 2022

Prodaja nepremičnin - pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2260/34 v izmeri 327 m2 (ID znak: parcela 1735 2260/34),
- parc. št. 2260/5 v izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1735 2260/5),
- parcela 2259/21 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/21),
- parcela 2259/6 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/6),
- 2259/5 v izmeri 56 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/5),
- 2239/14 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/14),
- 2239/32 v izmeri 431 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/32) vse k. o. 1735 Stožice.

 

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 18.128,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke