Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 9. 2022

Datum objave: 2. 9. 2022
Rok za prijavo: 22. 9. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 1813/5  v izmeri 150 m2, k. o. 1773 Dobrunje, (ID znak: parcela 1773 1813/5).

Cena navedene nepremičnine 18.000,00EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke