Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 10. 2022

Datum objave: 13. 9. 2022
Rok za sprejem ponudb: 3. 10. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče pod garažo parc. št. 903/5 v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 903/5).

Cena navedene nepremičnine 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke