Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 10. 2022

Datum objave: 30. 9. 2022
Rok za sprejem ponudb: 20. 10. 2022

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2298/56 v izmeri 34 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/56).

Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke