Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 10. 2022

Datum objave: 4. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 24. 10. 2022

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2272/34 v izmeri 37 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/34).

Cena navedene nepremičnine znaša 6.512,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke