Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 10. 2022

Datum objave: 4. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 24. 10. 2022

Prodaja nepremičnine: - zemljišče s parc. št. 2239/77 v izmeri 34 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2239/77).

Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke