Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2022

Datum objave: 17. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 6. 11. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1707/236 v izmeri 55 m2 (ID znak: parcela 1735 1707/236), k. o. 1735 Stožice.

Cena navedene nepremičnine znaša 9.680,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke