Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 11. 2022

Datum objave: 28. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 17. 11. 2022

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 738/11 v izmeri 60 m2 (ID znak: parcela 1755 738/11) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 738/12 v izmeri 43 m2 (ID znak: parcela 1755 738/12), obe k. o. 1755 Glince.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 18.128,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke