Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 11. 2022

Datum objave: 8. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 28. 11. 2022

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 939/3 (ID znak: parcela 1739 939/3) v izmeri 93 m², k. o. 1739 Črnuče.

Cena navedene nepremičnine je 13.950,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke