Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 12. 2022

Datum objave: 21. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 12. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/11 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1755 750/11) k. o. 1755 Glince.

Cena navedene nepremičnine znaša 4.928,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke