Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 12. 2022

Datum objave: 22. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 12. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/14 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1755 750/14) k. o. 1755 Glince.

Cena navedene nepremičnine znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke