Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 12. 2022

Datum objave: 22. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 12. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče pod garažo parc. št. 1014/3 v izmeri 16 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 1014/3).

Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke