Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 1. 2023

Datum objave: 14. 12. 2022
Rok za sprejem ponudb: 3. 1. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 523/23 v izmeri 11 m2 k. o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 523/23).

Cena navedene nepremičnine znaša 1.320,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke