Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 1. 2023

Datum objave: 22. 12. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 1. 2023

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 313/1074 v izmeri 84 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 313/1074).

Cena navedene nepremičnine 12.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke