Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 3. 2023

Datum objave: 10. 2. 2023
Rok za prijavo: 2. 3. 2023

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 679/11 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/11.

Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti, obe v korist in na ime imetnika, Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

Cena navedenega zemljišča je 10.440,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke