Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 3. 2023

Datum objave: 22. 2. 2023
Rok za sprejem ponudb: 14. 3. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 246/196 v izmeri 4 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 246/196. Cena navedene nepremičnine 1.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke