Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 3. 2023

Datum objave: 1. 3. 2023
Rok za sprejem ponudb: 21. 3. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 297/17 v izmeri 60 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/17. Cena navedene nepremičnine 9.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke