Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 4. 2023

Datum objave: 30. 3. 2023
Rok za prijavo: 19. 4. 2023

Prodaja zemljišča s parc. št. 1707/217 v izmeri 50 m2 k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcele 1722 1707/217).

Cena navedene nepremičnine znaša 7.500,00 EUR brez 2% DPN.

Na zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d., vknjižuje pa se tudi služnost v korist Telemacha d.o.o..

Razpisne datoteke