Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 5. 2023

Datum objave: 19. 4. 2023
Rok za sprejem ponudb: 9. 5. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 656/62 v izmeri 14 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 656/62.

Cena navedene nepremičnine 3.080,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke