Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 6. 2023

Datum objave: 5. 6. 2023
Rok za sprejem ponudb: 25. 6. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 260/35 v izmeri 13 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje, (ID znak: parcela 1727 260/35.

Cena navedene nepremičnine 2.860,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke