Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 7. 2023

Datum objave: 3. 7. 2023
Rok za sprejem ponudb: 23. 7. 2023

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 297/24 v izmeri 76 m2,in parc.št. 265/4 v izmeri 37 m2, obe k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/24 265/4).

Cena navedene nepremičnine 16.950,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke