Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 7. 2023

Datum objave: 5. 7. 2023
Rok za sprejem ponudb: 25. 7. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 883/2 v izmeri 67 m2, in 883/3 v izmeri 47 m2,obe k. o. 1746 Rašica, (ID znak: parcela 1746 883/2 883/3.

Cena navedene nepremičnine 9.120,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke