Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 7. 2023

Datum objave: 6. 7. 2023

PREKLIC:  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 979/4 k.o. 2636 Bežigrad. Cena nepremičnine znaša 15.000,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke