Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 9. 2023

Datum objave: 5. 9. 2023
Rok za sprejem ponudb: 25. 9. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 205/103 v izmeri 13 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje in parc.št. 208/67 v izmeri 10 m2, k.o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 205/103 208/67).

Cena navedene nepremičnine 3.450,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke