Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 9. 2023

Datum objave: 6. 9. 2023
Rok za sprejem ponudb: 26. 9. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 2390/50 v izmeri 80 m2, k. o. 1696 Rudnik, (ID znak: parcela 1696 2390/50).

Cena navedene nepremičnine 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke