Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 10. 2023

Datum objave: 27. 9. 2023
Rok za sprejem ponudb: 17. 10. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 1572/11 v izmeri 62 m2, k. o. 1755 Glince, (ID znak: parcela 1755 1572/11).

Cena navedene nepremičnine 10.912,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke