Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2023

Datum objave: 17. 10. 2023
Rok za sprejem ponudb: 6. 11. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 414/47 v izmeri 15 m2, v k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Cena nepremičnine znaša 3.750,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke