Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 11. 2023

Datum objave: 10. 11. 2023
Rok za sprejem ponudb: 30. 11. 2023

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 696/4 v izmeri 22 m2, k.o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 696/4). Cena navedene nepremičnine 2.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke