Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 12. 2023

Datum objave: 28. 11. 2023
Rok za sprejem ponudb: 18. 12. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 1548/6 v izmeri 104 m2, k. o. 1749 Gameljne, (ID znak: parcela 1749 1548/6.

Cena navedene nepremičnine 12.480,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke