Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 12. 2023

Datum objave: 4. 12. 2023
Rok za sprejem ponudb: 24. 12. 2023

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2263/5 v izmeri 71 m2 in k. o. 1735- STOŽICE. Cena navedenega zemljišča znaša 12.496,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke