Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 4. 2016

Datum objave: 30. 3. 2016
Rok za prijavo: 15. 4. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 31,91 m2 z ID oznako 1737-885-4 na naslovu Trubarjeva 76 v Ljubljani, k.o. 1737 – Tabor. Nepremičnina se oddaja z izhodiščno najemnino v višini 6€/m2. Nepremičnina se oddaja za pisarniško dejavnost.

Razpisne datoteke