Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 8. 2016

Datum objave: 20. 7. 2016
Rok za prijavo: 4. 8. 2016

Poslovni prostor št. K03 v izmeri 29,07 m2, Vilharjev podhod.

Najemnina: oddaja v brezplačno uporabo

Čas oddaje v najem: za določen čas 5 let

Namembnost: Pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost

Razred energetske učinkovitosti: Izkaz po projektu

Pogoj za najem: Pogoj za brezplačni najem je, da je ponudnik nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, ki ga izkaže z odločbo pristojnega ministrstva (30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) in sicer na področju zdravja in socialnega varstva.

Razpisne datoteke