Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 12. 2016

Datum objave: 9. 12. 2016
Rok za prijavo: 24. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor št. P05 v izmeri 21,97 m2 na naslovu Luize Pesjakove ulica 9 v Ljubljani (ID oznaka 2636-3083-12, k.o. 2636 - Bežigrad) za najemnino v višini 2,00 €/m2. Nepremičnina nima električnega priključka. Nepremičnina se oddaja le za dejavnost: skladišče.

Obrazci