Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 7. 2017

Datum objave: 7. 7. 2017
Rok za prijavo: 22. 7. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče parc.št. 97/4  k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

Razpisne datoteke