Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 8. 2017

Datum objave: 19. 7. 2017
Rok za prijavo: 3. 8. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 2088/0, k. o. 133 - Lipovci, v celotni izmeri 1.417 m2, ID znak: parcela 133 2088, v solastniškem deležu do 1/5 od celote.

Razpisne datoteke