Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 9. 2017

Datum objave: 15. 9. 2017
Rok za prijavo: 30. 9. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o prodaji  zemljišča s parc. št. 436/12, k. o. 1772-Slape, ID znak: 1772 436/12, v izmeri 74 m2. Pri zemljišču je v  zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika  Telekoma Slovenije, d. d.. Cena  zemljišča je 5.920,00 EUR brez davka. 

Razpisne datoteke