Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 10. 2017

Datum objave: 16. 10. 2017
Rok za prijavo: 31. 10. 2017

za oddajozemljišč parc. št. 800/2 (ID znak parcela 1730 800/2), 806/2 (ID znak parcela 1730 806/2), 826/2 (ID znak parcela 1730 826/2), 827/2 (ID znak parcela 1730 827/2), 833/2 (ID znak parcela 1730 833/2), 835/2 (ID znak parcela 1730 835/2), 841/2 (ID znak parcela 1730 410/2), vse k.o. Moste, v najem za obdobje 1 leto.

Razpisne datoteke