Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2017

Datum objave: 20. 10. 2017
Rok za prijavo: 4. 11. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1831/19, 1831/22 in 1831/23, k.o. 1775 – Sostro

Razpisne datoteke