Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 11. 2017

Datum objave: 13. 11. 2017
Rok za prijavo: 28. 11. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 1051/3 k.o. Šentvid nad Ljubljano.

Razpisne datoteke