Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, k. o. 1735 Stožice

Zaključen: 20. 7. 2021

Datum objave: 30. 6. 2021
Rok za sprejem ponudb: 20. 7. 2021

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2239/81 v izmeri 1076 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/81), parc. št. 2239/23 v izmeri 308 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/23) in parcela 2239/85 v izmeri 181 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/85) vse k. o. 1735 Stožice.

Obrazci